C++ temel kodlar nedir işe yarar ?

C++ temel kodlar nedir işe yarar ?

Dosya uzantısı C++ programında dosya uzantısı.cpp olarak kaydedilir.

Yorum Satırı //   bu işaret  ise yorum satırı veya açıklama satırı diyebiliriz. program çalıştığı zaman  //  kullanılan bu işaret sayesinde programın arayüzünde görünmez  bu işleme not alanı diyebiliriz yapılan bu işlem sadece tek satır için geçerlidir. daha fazla açıklama kısmını baz alırsak  /* */  yapılan bu işlemin arasında yazılması gerekiyor.   

#include satırı ön işlemçiye bilgilendirme mesajınıdır. diez (#) karakteri ile başlayan bu satır C++ programını derlemeden önce ön işlemci tarafından çalıştırılır. bu satırlarının sonuna C++ programın sonunda kullanılan ‘;’  karakter eklenmez. 

iostream ön işlemci tarafından gerçekleştirilen işlemin gerçekleşmesini sağlayana <iostream> başlık dosyası C++ programında girdi/çıktı diğer 
kullanımı ile okuma/yazma işlemlerini için gereklidir. okuma ve yazma işlemlerinin klavye veya ekran olarak gerçekleştirilir.

using namespace std; bir sonraki satırda görünen using namespace std; satırı programda cout gibi kullanılan fonsiyonlarda önüne yazılmadığı takdirde std isimli bu fonsiyon devreye girecektir.

 main()  Programında zorunlu olan tek fonksiyon main() fonksiyonudur.

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	// ekrana merhaba yazdıran program
	cout<<"Merhaba Dunya";
	
	return 0;
}

int main ()  satırı her C++ programının bir parçasıdır. main anahtar kelimesinden sonra yazılan () karakterleri main'in bir fonsiyon olduğunu gösterir. C++ programı birden fazla fonksiyon içerir ve bu fonsiyonlardan biri main olması zorunludur. C++ programları çalışmaya main fonksiyonun ilk satırında başlar. Programda verilen ilk fonksiyon main olmayabilir bu çalışma sırasını değistirmez. Programın çalışması main fonksiyonunda başlar  ve herhangi bir fonksiyon çağrıldığında program calışma sıra ile ilgili fonsiyona geçer main anahtar kelimesinin sol tarafında yer alan int anahtar kelimesi main fonksiyonun dönüş tipini gösterir. int tam sayıları gösteren veri tipidir. main fonksiyonu başarılı bir şekilde çalışmasını tamamladığında geriye tam sayı çevirecektir. 

cout<<"Merhaba Dunya\n"; satırı çift tırnak işaretleri içerisinde yer yer alan karakter dizisini (string) ekrana yazdırmak için kullanılır. tüm satır çalıştırılabilir ifade olarak isimlendirilir ve noktalı virgül ile sonlandırmak gerek. << operatörü akış yerleştirme olarak isimlendirilir ve operatörün sağ tarafından kalan değerler çıktı akışına eklenir. cout nesnesi ise << operatörün sol işlenen değeridir varsayılan olarak ekrana bağlıdır.

return 0; Bu ifade programın başarılı bir şekilde sonlandığını gösterir. main fonksiyonunun dönüş tipi tam sayı olarak belirlendiği için return anahtar kelimesinden sonra 0 değer dönüş değeri olarak verilmiştir. 0 yerine farklı bir tam sayıda kullanılabilir. main fonksiyonuda geriye döndürülen değer programın başarılı ve sıkıntısız tamamladığını gösterir ve başka bir amaç için kullanılmaz.

Kaçış karakterleri Ekrana yazdırmak istediğimiz karakter dizisi içerisinde yer alan \ kaçış karakteridir ve kendisinden sonra gelen karakterle beraber kaçış dizisini oluşturur. \n kaçış dizisi göstergeyi bir sonraki satırın başına getirir. \t kaçış dizisi göstergeyi bir tab boyutu sonrasına götürür. \a sistem çanını çalar. \\ ise ekrana \ karakterini yazdırmak istediğimizde kullanılır. Doğrudan \ karakterini ekrana yazdırmamız mümkün değildir. Derleyici \ karakterini gördüğünde sonraki karakterin özel karakterlerden birisi olmasını bekler (n, t, a vb.). Eğer \ karakteri tek başına görülürse derleyici söz dizimi hatası üretir. Aynı şekilde " karakteri de C++ akış yerleştirme işleminde özel bir karakterdir ve bu karakteri ekrana yazdırmak için \" kaçış dizisi kullanılır.

String ifadesi (yazısal ifade)

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	string ad;
	ad="ali";
	cout<<"hosgeldin ";
	cout<<ad;
	
	return 0;
}

İki sayının toplamı 

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
int sayi1, sayi2, toplam;
sayi1=5, sayi2=10;
cout<<sayi1;
cout<<sayi2;
toplam=sayi1+sayi2;
cout<<toplam;
return 0;
}

İnt sayi1, sayi2, toplam; deyimleri üç tam sayı değişken tanımlamak amacıyla kullanılmıştır. Değişken isimleri harf, rakam ve alt çizgi karakterleri kullanılarak belirlenir.

Değişkenler bir program içerisinde herhangi bir yerde tanımlanabilirler. Bu noktada tek kısıt değişkenlerin program içerisinde kullanılmadan önce muhakkak tanımlanmış olmalarıdır. Değişken tanımlarken anlamlı isimler seçilmesi programın anlaşılabilmesi için önemlidir. Değişken isimleri harfe duyarlıdır. Örneğin, Sayi1 ve sayi1 değişkenleri farklı değişkenlerdir ve bellekte farklı lokasyonları gösterirler. 

endl satır sonu anlamındadır ve göstergeyi yeni satırın başına getirir.

Klavyeden isim girme

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	string ad;
	cout<<"adinizi giriniz: \n";
	cin>>ad;
	cout<<"hosgeldin "<<ad<<endl;
	
	return 0;
}

Klavyeden girilen iki sayıyı toplama

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
int sayi1;
int sayi2;
int toplam;
cout<<"Ilk sayiyi giriniz:\n";
cin>>sayi1;
cout<<"Ikinci sayiyi giriniz:\n";
cin>>sayi2;
toplam = sayi1 + sayi2;
cout<<"Girilen iki sayinin toplami: "<<toplam<<endl;
return 0;
}