HTML 5 Dersleri 5 - Form Özellikleri

Merhaba dostlar, bu dersimiz ile "Form Özellikleri" konusunu işleyerek yapacağınız formlarda yeni nesil elementler ve nitelikler kullanmanızı sağlayacağız. Pratik yapmayı unutmayınız.

HTML 5 Dersleri 5 - Form Özellikleri

HTML 5 İle Yeni Form Özellikleri Nelerdir ?

HTML5 <form> ve <input> yeni özellikler ile geldi.

<form> için yeni özellikleri:

 • autocomplete
 • novalidate

<input> için yeni özellikler:

 • autocomplete
 • autofocus
 • form
 • formaction
 • formenctype
 • formmethod
 • formnovalidate
 • formtarget
 • height ve width
 • list
 • min ve max
 • multiple
 • pattern (regexp)
 • placeholder
 • required
 • step

Form ve Input Autocomplete Özelliği Nedir ?

autocomplete niteliği form yada input'ın autocomplete özelliğini kapatığ açma özelliğini belirtir.

autocomplete açıldığında, tarayıcı auto olarak kullanıcıların daha önceden girdiği bilgileri kendiliğinden tamamlar.

<form action="demo_form.php" autocomplete="on">
 İsim:<input type="text" name="fname"><br>
 Soyisim: <input type="text" name="lname"><br>
 E-mail: <input type="email" name="email" autocomplete="off"><br>
 <input type="submit">
</form>

İsim:
Soyisim:
E-mail:

Form Novalidate Niteliği Ne İşe Yarar ?

Novalidate niteliği 0 ve 1 özelliğidir. True ve False seçeneği işlevini görür.

<form action="demo_form.php" novalidate>
 E-mail: <input type="email" name="user_email">
 <input type="submit">
</form>

E-mail:

Input Autofocus Niteliği Ne İşe Yarar ?

Kullanıldığı zaman, sayfa yüklenirken herhangi bir <input> focus almayı sağlar. Yani, ilk olarak o veri arenasına veri girmenizi tavsiye eder.

İsim:<input type="text" name="fname" autofocus>

İsim :

Input Form Niteliği Ne İşe Yarar ?

Form niteliği, Input elementinin form olarak hangi elemente ait olduğunu belirler.

<form action="cilgin.php" id="form1">
 İsim: <input type="text" name="fname"><br>
 <input type="submit" value="Submit">
</form>

Soyisim: <input type="text" name="lname" form="form1">

İsim:


Soyisim:

Input Formaction Niteliği Ne İşe Yarar ?

Formaction, bir form için Input'ın gideceği URL'yi velirtir. Input hangi dosya yolunu gösterir ise Formaction özelliği oraya yönlendirir.

<form action="#">
 İsim: <input type="text" name="fname"><br>
 Soyisim: <input type="text" name="lname"><br>
 <input type="submit" value="Submit"><br>
 <input type="submit" formaction="demo_admin.php"
 value="Submit as admin">
</form>

İsim:


Soyisim:


   

Input Formenctype Niteliği Ne İşe Yarar ?

Formenctype özniteliği, sunucuya gönderildiğinde form verilerinin nasıl şifrelenmesi gerektiğini belirtir. (yalnızca method="post" içeren formlar için)

Formenctype niteliği, <form> öğesinin enctype niteliğini geçersiz kılar.

Not: Formenctype niteliği, type="submit" ve type="image" ile kullanılır.

<form action="#" method="post">
 İsim: <input type="text" name="fname"><br>
 <input type="submit" value="Submit">
 <input type="submit" formenctype="multipart/form-data"
 value="Submit as Multipart/form-data">
</form>

İsim:


     

Input Formmethod Niteliği Ne İşe Yarar ?

Formmethod özelliği, eylem URL'sine form verilerini göndermek için HTTP yöntemini tanımlar.

Formmethod özniteliği, <form> öğesinin yöntem özniteliğini geçersiz kılar.

Not: formmethod niteliği type="submit" ve type="image" ile kullanılabilir.

<form action="#" method="get">
 İsim: <input type="text" name="fname"><br>
 Soyisim: <input type="text" name="lname"><br>
 <input type="submit" value="Submit">
 <input type="submit" formmethod="post" formaction="demo_post.php"
 value="Submit using POST">
</form>

İsim:


Soyisim:


     

Formnovalidate Niteliği Ne İşe Yarar ?

Formnovalidate bir 0/1 özelliğidir (boolean) (doğru-yanlış).

<input> öğelerinin kullanıldığında doğrulanmaması gerektiğini belirtir.

formnovalidate niteliği, <form> öğesinin novalidate niteliğini geçersiz kılar.

Not: Formnovalidate niteliği type="submit" ile kullanılabilir.

<form action="#">
 E-mail: <input type="email" name="userid"><br>
 <input type="submit" value="Submit"><br>
 <input type="submit" formnovalidate value="Submit without validation">
</form>

E-mail:


     

Formtarget Niteliği Ne İşe Yarar ?

Formtarget özelliği, form gönderildikten sonra alınan yanıtın nerede görüntüleneceğini belirten bir ad veya anahtar sözcük belirtir.

formtarget niteliği, <form> öğesinin hedef niteliğini geçersiz kılar.

Not: Formtarget niteliği, type="submit" ve type="image" ile kullanılabilir.

<form action="#">
 İsim: <input type="text" name="fname"><br>
 Soyisim: <input type="text" name="lname"><br>
 <input type="submit" value="Submit as normal">
 <input type="submit" formtarget="_blank"
 value="Submit to a new window">
</form>

İsim:


Soyisim:


     

*Sizler de pratikler yaparak bu yeni özellikleri deneyerek öğrenebilirsiniz.