HTML 5 Dersleri 9 - Sürükle/Bırak

HTML5 Sürükle ve Bırak özelliğini işliyoruz.

HTML 5 Dersleri 9 - Sürükle/Bırak

HTML 5 İle Sürükle ve Bırak Nasıl Yapılır ?

Sürükleme ve Bırakma HTML5 tarafından desteklenir.

Sürükle-Bırak

Sürükleme ve Bırakma özelliği fazlasıyla kullanılan bir özelliktir. Örneğin bir resmi bir kutudan alıp diğer bir kutuya sürüklemek gibi.

Örnek : 

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<script>
function allowDrop(ev)
{
ev.preventDefault();
}

function drag(ev)
{
ev.dataTransfer.setData("Text",ev.target.id);
}

function drop(ev)
{
ev.preventDefault();
var data = ev.dataTransfer.getData("Text");
ev.target.appendChild(document.getElementById(data));
}
</script>
</head>
<body>

<div id="div1" ondrop="drop(event)" ondragover="allowDrop(event)"></div>

<img id="drag1" src="img_logo.gif" draggable="true"
ondragstart="drag(event)" width="336" height="69">

</body>
</html>