HTML Dersleri 10 - Liste Etiketleri

Bu dersimiz ile her zaman olduğu gibi çok kullanacağımız bir konuyu işliyoruz.

HTML Dersleri 10 - Liste Etiketleri

Listeler

HTML, sıralı listeleri, sırasız listeleri ve tanımlama listelerini oluşturma konusunda bizleri destekler. 

Sırasız Listeler

Sırasız listeler madde madde ilerler. Sırasız liste <ul> etiketi ile oluşturulur. Her liste elemanı ise <li> ile başlar.

<ul>
	<li>Kahve</li>
	<li>Süt</li>
</ul>

Bu kodun çıktısı şu şekilde olacak : 

  • Kahve
  • Süt

Sıralı Listeler

Maddeler yerine rakamlar ile listelenir. <ol> ile başlar <li> liste elemanıdır.

<ol>
	<li>Kahve</li>
	<li>Süt</li>
</ol>

Bu kodun çıktısı şu şekilde olacak : 

  1. Kahve
  2. Süt

Tanımlama Listeleri

Tanımlama listeleri listeyi seçenekli şekilde açık bir hale getirmek gibidir. <dl> etiketi ile başlar <dt> liste elemanıdır.

<dl>
	<dt>Kahve</dt>
		<dd>Koyu sıcak içecek</dd>
	<dt>Süt</dt>
		<dd>Beyaz soğuk içecek</dd>
</dl>

Bu kodun çıktısı şu şekilde olacak : 

Kahve

         Koyu sıcak içecek

Süt   

         Beyaz soğuk içecek

Liste Etiketleri

Tags Açıklama
<ol> Sıralı liste
<ul> Sırasız liste
<li> Liste elemanı
<dl> Tanımlama listesi
<dt> Tanımlama listesi elemanı
<dd> Tanım açıklaması