HTML Dersleri 5 - Biçimlendirme

Dersimizin bu bölümünde metin biçimlendirme konusunu anlatacağız.

HTML Dersleri 5 - Biçimlendirme

HTML, metinlerin koyu, italik ve çeşitli biçimlerde gösterilmesini sağlayan etiketlere ve parametrelere sahiptir. 

Metin Biçimlendirme Etiketleri

Etiket Açıklama
<b> Metni koyulaştırır
<big> Büyük metin
<em> Metni vurgular
<i> İtalik Metin
<small> Küçük metin
<strong> Koyu/Güçlü metin
<sub> Alt indis metni
<sup> Üst indis metni
<ins> Altı çizili metin
<del> Üstü çizili metin

Programlama Dilleri ve Etiketleri

Etiket Açıklama
<code> Programlama dili metini
<kbd> Klavye metini
<samp> Örnek bilgisayar kodu metini
<tt> Tele tip metin
<var> Değişken
<pre> Biçimlendirilmiş metin

Alıntılar ve Açıklamalar Etiketleri

Etiket Açıklama
<abbr> Kısaltma
<acronym> Baş harfleri ile kısaltma
<address> Adres öğesi
<bdo> Metin yönü
<blockquote> Kısa alıntı
<q> Kısa alıntı
<cite> Alıntı
<dfn> Tanımlama terimi