HTML Dersleri 9 - Tablolar

Bu dersimiz ile HTML ile en çok kullanacağımız bir diğer konu olan Tablolar konusunu işleyeceğiz.

HTML Dersleri 9 - Tablolar

HTML Tablolar Nasıl ve Ne İçin Kullanılır ?

Tablolar, excel gibi düşünelim gerek ders programı yapmak için gerek mali tablolar çıkarmak için kullanılabilir. Örneğin sitelerde gördüğümüz seçenekli alışverişler dahil çoğu özellik tablolar ile yapılıyor. Derslerimizde etiketlerin gösterimini kolaylaştırmak için incelediğinizde tablolar kullandığımızı görebilirsiniz.

Tablolar

Tablolar <table> etiketi kullanarak oluşturulur. Bir tablo <tr> etiketi ile satırlara bölünür ve her satır elemanı da <td> etiketi ile belirtilerek sütunlara bölünür. Border özelliği ile de kenarlıklar vererek tablonun anlaşılır hale gelmesini sağlarız.

<table border="1">
	<tr>
		<td>satır 1, hücre 1</td>
		<td>satır 1, hücre 2</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>satır 2, hücre 1</td>
		<td>satır 2, hücre 2</td>
	</tr>
</table>

Tablolarda Başlıklar 

Tablolarda başlıklar <th> etiketi ile gösterilir.

<table border="1">
	<tr>
		<th>Başlık</th>
		<th>Başka Başlık</th>
	</tr>
	<tr>
		<td>Satır 1, Hücre 1</td>
		<td>Satır 1, Hücre 2</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>Satır 2, Hücre 1</td>
		<td>Satır 2, Hücre 2</td>
	</tr>
</table>

Tablo Etiketleri Nelerdir ?

Tags Açıklama
<table> Tabloyu tanımlar
<th> Tablo başlığı oluşturur
<tr> Satır oluşturur
<td> Satır elemanlarını oluşturur
<caption> Tablonun dışında bir manşet oluşturur
<colgroup> Hücre grupları
<col> Sütun genişliğini ayarlayabilirsiniz
<thead> Tablo başlığı
<tbody> Tablo body
<tfoot> Tablonun bitiş kısmı