PHP Dersleri 10 - Operatörler ( Mantıksal Operatörler )

Birden fazla koşulları kontrol ederken Mantıksal Operatörler kullanırız.

PHP Dersleri 10 - Operatörler ( Mantıksal Operatörler )

Mantıksal Operatörleri

Operatör İşlem Örnek Sonuç Sonuç

&&

-

AND

Ve

(3==3) && (5>3)

(3==3) AND (5>3)

-

(3===3) && (5<3)

(3===3) AND (5<3)

İşleme giren sonucların dönüşlerinin hepsinin TRUE olması istenilir. Sonuçlardan birtanesi FALSE olursa sonuç FALSE döner.

TRUE

-

FALSE

||

-

OR

Veya

(3==3) || (5>3)

(3==3) OR (5>3)

-

(3===3) || (5<3)

(3===3) OR (5<3)

İşleme giren sonucların dönüşlerinin bitanesinin  TRUE olması yeterlidir. Sorgu TRUE Döner.

TRUE

-

FALSE

! Değil

!(3==5)

-

!(3==3)

Başına ünlem gelen sonucun true olup olmadığını kontrol eder. Eğer değer true ise, sonuç false döndürür. Eğer sonuç false ise, sonuç true döndürür.

TRUE

-

FALSE

Ve Operatörü ( && - AND )

İşleme giren sonucların dönüşlerinin hepsinin TRUE olması istenilir. Sonuçlardan birtanesi FALSE olursa sonuç FALSE döner.

<?php
	$sonuc_1 = (3==3) && (5>3);
	echo $sonuc_1; // Sonuç 1 (TRUE)
	var_dump($sonuc_1);

	echo "<br>";

	$sonuc_2 = (3==3) && (5<3);
	echo $sonuc_2; // Sonuç 0 (FALSE)
	var_dump($sonuc_2);	
?>

Veya Operatörü ( || - OR )

İşleme giren sonucların dönüşlerinin bitanesinin  TRUE olması yeterlidir. Sorgu TRUE Döner.

<?php
	$sonuc_1 = (3==3) || (2>3);
	echo $sonuc_1; // Sonuç 1 (TRUE)
	var_dump($sonuc_1);

	echo "<br>";

	$sonuc_2 = (3==2) || (5<3);
	echo $sonuc_2; // Sonuç 0 (FALSE)
	var_dump($sonuc_2);	
?>

Değil Operatörü ( ! )

Başına ünlem gelen sonucun true olup olmadığını kontrol eder. Eğer değer true ise, sonuç false döndürür. Eğer sonuç false ise, sonuç true döndürür.

<?php
	$sonuc_1 = !(3==2);
	echo $sonuc_1; // Sonuç 1 (TRUE)
	var_dump($sonuc_1);

	echo "<br>";

	$sonuc_2 = !(3==3);
	echo $sonuc_2; // Sonuç 0 (FALSE)
	var_dump($sonuc_2);	
?>