PHP Dersleri 11 - Operatörler ( Artırma ve Azaltma Operatörleri )

Artırma ve Azaltma Operatörlerini değişkenlerin değerlerini 1 artırmak veya Azaltmak için kullanırız. Operatörler değişkenin önüne gelirse elde edilen sonuç işleme girer, arkasına gelirse daha sonraki işlem satırlarında sonuç kullanılır.

PHP Dersleri 11 - Operatörler ( Artırma ve Azaltma Operatörleri )

Artırma ve Azaltma Operatörleri 

Operatör İşlem Örnek Sonuç Sonuç

++$deger

İşlem Öncesi Artırma

$deger = 11

++$deger

$deger  değişkenini içindeki sayıyı 1 arttırdıktan sonra yeni değeri hemen gösterir.

12

$deger++

İşlem Sonrası Artırma

$deger = 11

$deger++

$deger  değişkenini içindeki sayıyı 1 arttırdıktan sonra yeni değeri göstermez bir sonraki çağrımda yeni değeri gösterir.

12

--$deger

İşlem Öncesi Azaltma

$deger = 11

--$deger

$deger  değişkenini içindeki sayıyı 1 Azaltır sonra yeni değeri hemen gösterir.

10

$deger--

İşlem Sonrası Azaltma

$deger = 11

$deger--

 

$deger  değişkenini içindeki sayıyı 1 Azaltıktan sonra yeni değeri göstermez bir sonraki çağrımda yeni değeri gösterir.

10

Artırma Operatörü ( ++ )

Arttırma operatörü verilen sayının değerini 1 artırmak için kullanılır. ++ belirtmelerinin Sayının sonuna ya da başına olması durumunda sayının değeri anında veya bir sonraki işlemde gerçekleştirilir.

<?php

$deger = 10;
echo $deger++;
echo ++$deger;

?>

Eksiltme Operatörü ( -- )

Eksiltme operatörü verilen sayının değerini 1 eksiltmek için kullanılır. -- belirtmelerinin Sayının sonuna ya da başına olması durumunda sayının değeri anında veya bir sonraki işlemde gerçekleştirilir.

<?php

$deger = 10;
echo $deger--;
echo --$deger;

?>