PHP Dersleri 12 - Operatörler ( Atama Operatörleri )

Atama operatörleri, veri girerken o veriyi bir veriye atama ya da o veriye çeşitli müdahelelerde bulunarak atama için işimize yarayan operatörlerdir.

PHP Dersleri 12 - Operatörler ( Atama Operatörleri )

Atama Operatörleri

Operatör İşlem Örnek Not
= Değer Atama $sayi_1 = 7 ;

Oluşturduğumuz bir değişkene, nesneye herhangi bir veri tipiyle değer atamamızı sağlayan operatörümüz dür.

. Birleştirme "Hafta" . $sayi_1 . "Gün" İki ve ya daha fazla değeri birleştirmek için . (Nokta) operatörü kullanır. 
\ Kaçış "$\100" Php bazı özel karakterleride kod gibi algılar bu karakterleri kullanırken kaçış operatörlerini kullanırız.
@ Hata Bastırma @$sayi

Bazı kod parçalarını çalıştırdığınızda PHP tarafından hata uyarıları ile karşılaşırsınız. Hata uyarısı çıkartan kod parçalarının başına @ işareti koyarsanız bu uyarıları gizleyebilirsiniz.

+= Toplayarak Değer Atama $sayi_1 += 10 ; $sayi_1 Değişkenine +10 Atandı $sayi_1 değişkeninin yeni değeri 17 oldu.
-=

Çıkararak Değer Atama

$sayi_1 -= 3 ; $sayi_1 Değişkenine -3 Atandı $sayi_1 değişkeninin yeni değeri 4 oldu.
*=

Çarparak Değer Atama

$sayi_1 *= 4 ; $sayi_1 Değişkenine *4 Atandı $sayi_1 değişkeninin yeni değeri 28 oldu.
/=

Bölerek Değer Atama

$sayi_1 /= 2 ; $sayi_1 Değişkenine /2 Atandı $sayi_1 değişkeninin yeni değeri 3.5 oldu.
%=

Mod'a Değer Atama

$sayi_1 %= 3 ; $sayi_1 Değişkenine %3 Atandı $sayi_1 değişkeninin yeni değeri 1 oldu.

Eşitleme Operatörü

Aşağıda bulunan örnekte $deger değişkenini 10 sayısına eşitlemiş olduk. Eşitleme operatörü bir değişkeni veya bir sayıyı yine bir değişkene veya sayıya eşitlememize olanak sağlar. Çeşitli durumlarda bir değişkeni diğer bir değişkene de eşitleyebiliriz.

<?php

$deger = 10;

?>

Birleştirme Operatörü

Aşağıda bulunan örnek ile $değer değişkeni ile $veri değişkenini birleştirdik. Aralarına (" ") boşluk elde ettik. Birleştirmek için gördüğünüz üzere (.) kullanılmaktadır. Verileri ve değişkenleri bu yolla birleştirebiliriz. 

<?php

$deger = "Çılgın";
$veri = "Yazılım";
echo $deger. " " .$veri;


?>

Kaçış Operatörü

Kaçış operatörü aşağıda kullanılmıştır ve aşağıda tırnaklar içinde bulunan veri içeriğinde bir noktalama işareti kullanmak istedik ama tırnaklar karıştı. Ancak biz (\) işaretini kullanarak yorumlayıcının orayı bir hücre gibi okumasından kaçındık.

<?php

$deger = 'Çılgın Yazılım\'ın';
echo $deger;

?>

Hata Bastırma Operatörü

PHP hata kodları bitmek bilmeyen belalı dostlarımız. Ancak biz bu hata mesajını almak istemiyoruz diyelim, almak istemediğimiz değişkenin başına (@) işaretini ekleyerek hata bastırma işlemini gerçekleştirebiliriz.

<?php

$deger = 15;
echo @$deger;

?>

Toplayarak Değer Atama Operatörü

Aşağıda bulunan örnek ile anlatalım. $deger değişkeni ve $veri değişkenine değerler verdik. $deger değişkeni (+=) $veri değişkeni olarak tanımladık ve yazdırdık. Sonuç 17 olacaktır. Bir değişkeni diğer değişken ile toplayarak diğer değişkeni toplanmış halde bize bildiriyor.

<?php

$deger = 15;
$veri = 2;
$deger += $veri;
echo $deger;

?>

Çıkararak Değer Atama Operatörü

Aşağıda bulunan örnek ile anlatalım. $deger değişkeni ve $veri değişkenine değerler verdik. $deger değişkeni (-=) $veri değişkeni olarak tanımladık ve yazdırdık. Sonuç 13 olacaktır. Bir değişkeni diğer değişken ile çıkararak diğer değişkeni çıkarılmış halde bize bildiriyor.

<?php

$deger = 15;
$veri = 2;
$deger -= $veri;
echo $deger;

?>

Çarparak Değer Atama Operatörü

Aşağıda bulunan örnek ile anlatalım. $deger değişkeni ve $veri değişkenine değerler verdik. $deger değişkeni (*=) $veri değişkeni olarak tanımladık ve yazdırdık. Sonuç 30 olacaktır. Bir değişkeni diğer değişken ile çarparak diğer değişkeni çarpılmış halde bize bildiriyor.

<?php

$deger = 15;
$veri = 2;
$deger *= $veri;
echo $deger;

?>

Bölerek Değer Atama Operatörü

Aşağıda bulunan örnek ile anlatalım. $deger değişkeni ve $veri değişkenine değerler verdik. $deger değişkeni (/=) $veri değişkeni olarak tanımladık ve yazdırdık. Sonuç 7.5 olacaktır. Bir değişkeni diğer değişken ile bölerek diğer değişkeni bölünmüş halde bize bildiriyor.

<?php

$deger = 15;
$veri = 2;
$deger /= $veri;
echo $deger;

?>

Mod'a Değer Atama Operatörü

Aşağıda bulunan örnek ile anlatalım. $deger değişkeni ve $veri değişkenine değerler verdik. $deger değişkeni %=) $veri değişkeni olarak tanımladık ve yazdırdık. Sonuç 1 olacaktır. Bir değişkeni diğer değişkenin modunu alarak diğer değişken ile eşitledi.

<?php

$deger = 15;
$veri = 2;
$deger %= $veri;
echo $deger;

?>