PHP Dersleri 7 - Php Veri Tipi Türleri

Her dilde olduğu gibi Php dilinde 'de Php'nin desteklediği veri tipleri vardır bunlar sayesinde çeşitli işlemlerimizi kolayca yapmaktayız ve Php veri tiplerini algılamakta ve yorumlamakta oldukça esnek bir yapıya sahiptir.

PHP Dersleri 7 - Php Veri Tipi Türleri

Php Veri Tipi Türleri

  • String veri tipi yazı ya da metin türündeki ifadeleri tanımlamak için kullanılır. Örnek:  “PHP Desleri ÇılgınYazılım Sitesinde” 
  • İnteger(int) veri tipi tamsayı değerlerindeki rakamsal veriler için kullanılır. Örnek:1453 
  • Float-Double veri tipi ondalık rakamsal veriler için kullanılır. Örnek: 2,53
  • Boolean veri tipi true yada false değerlerini döndürmek için kullanılır. Örnek: Doğru veya Yanlış
  • Array veri tipi ayrı türdeki birden fazla veriyi tek bir alanda saklamak için kullanılır . Örnek:{"PHPDesleri","1453",2.53,"true"} 
  • Object veri tipi nesne işlemlerinde ayrı türdeki birden fazla veriyi  ve fonksiyon tanımlarını için kullanılır. Örnek:{"PHPDesleri","1453",2.53,"true"} (array veri tipi gidir ancak daha detaylıdır.)
  • Null veri tipi boş olarak kullanılan bir veri türü'dür. Örnek:"içinde boşluk dahil hiçbirşey barındırmaz"

String Veri Tipi

String veriler metinsel veri türleridir.

String veriler (” “)Çift Tırnak yada (‘ ‘)Tek Tırnak içersinde belirtilir.

<?php
	$deger = "Bu 1 String Değerdir...!!! İçerisinde Harf, Rakam Veya Özel Karakterler Kullanılabilir";
	echo $deger;
?>

İnteger Veri Tipi

İnteger veriler Tam Sayı İçeren rakamsal veri türleridir.

İnteger verileri tanımlarken Tırnaklar içersinde belirtmemize gerek yoktur.

<?php
	$deger = 34;
	echo $deger;
?>

Float-Double Veri Tipi

Float-Double veriler Ondalıklı Sayı İçeren rakamsal veri türleridir,

Float-Double verileri tanımlarken Tırnaklar içersinde belirtmemize gerek yoktur ancak ondalık kısımı belirtirken .(Nokta) ile belirtmemiz gerekir ,(Virgül) ile belirtmemizde hata verecektir.

<?php
	$deger = 34.5;
	echo $deger;
?>

Boolean Veri Tipi

Boolean veri tipi true yada false değerlerini döndürmek için kullanılır. 

true yada false değerlerini 1-0 veya Doğrumu-Yanlışmı veya Evetmi-Hayırmı veya Açıkmı-Kapalımı gibi düşünebilirsiniz kesin sonuç barındıran veri tipidir. 

true değerini alan bir değişkeni echo ile ekrana bastırdığımızda 1 değerini gösterir ancak false değerini alan bir değişkeni echo ile  ekrana bastırdığımızda hiçbirşey göstermez veya 0 değerini yazdırır php sürümüne ve ayarlarına göre değişir.

<?php
	$deger1 = true;
	$deger2 = false;
	// Ekranda true değerini belirtmek için 1 çıktısını verecek
	echo $deger1. "<br>";
	// Ekrana Hiçbir değer göstermeyecek Veya 0 Çıktısını verecek
	echo $deger2. "<br>";
 	// Veritipini ve true false değerlerini gösterir
	var_dump($deger1, $deger2); 
?>

Array Veri Tipi

Array(dizi) veri tipi aynı veya farklı türden verileri tek bir yerde toplayabildiğimiz veri türüdür. array konumuz çok geniştir array veriler ile ilgili detaylı anlatımımız olacak ancak şimdilik burada temellerine değineceğiz.

array veri tipinin içinde String, İnteger, Float-Double, Boolean, Null ve Array veri tiplerini aynı anda tutabiliriz. Array veri tipinde veriler key(anahtar) ve value(değer) şeklinde tutulur.

<?php
	// Örnek Array veri oluşturma
	$ornek_array_1 = array("cilginyazilim.com",2022, 99.99, true, null, array("cilgin","yazilim","php") );
	$ornek_array_2 = array("site" => "cilginyazilim.com", "yil" => 2022, 99.99, true, null, array("cilgin","yazilim","ders" => "php") );

	echo "<h3>Array  verinin print_r Çıktı Görünümü</h3>";
	echo "<h5>Örnek 1</h5>";
	print_r($ornek_array_1);
	echo "<h5>Örnek 2</h5>";
	print_r($ornek_array_2);
	echo "<h3>Array var_dump Kullanarak Düzenli Ve Detaylı Görünümü</h3>";
	// var_dump kullanarak veri türlerini ve anahtar yapılarını daha detaylı görebiliriz	
	echo "<h5>Örnek 1</h5>";
	var_dump($ornek_array_1);	
	echo "<h5>Örnek 2</h5>";
	var_dump($ornek_array_2);
	echo "<br>";
	echo "<h3>Array İçindeki İstenilen Veriye Tek Ulaşma</h3>";
	// anahtar(key) bildirimleri ile istediğimiz veriye ulaşabiliriz
	echo "<h5>Örnek 1</h5>";
	echo "ders : <b>".$ornek_array_1[5][2]."</b>";
	echo "<br>";
	echo "site : <b>" .$ornek_array_1[0]."</b>";
	echo "<h5>Örnek 2</h5>";
	echo "ders : <b>".$ornek_array_2[3]['ders']."</b>";
	echo "<br>";
	echo "site : <b>" .$ornek_array_2['site']."</b>";	
?>

Object Veri Tipi

Object(Nesne) veri tipide aynı array veri tipi gibi aynı veya farklı türden verileri içinde tutabildiği gibi fonksiyon tanımlamalarınıda tek bir yerde toplayabilmektedir. array konumuz çok geniştir Object(Nesne) verileride çok geniş kapsamlıdır bunun için detaylı konu anlatım dersimiz olacak ancak şimdilik burada temellerine değineceğiz.

Object(Nesne) veri tipinin içinde String, İnteger, Float-Double, Boolean, Null, Array ve Fonksiyonlardan oluşur.

<?php
class sinif_adi{
	public $ad;
	public $site = "cilginyazilim.com";
	public function __construct($gelenad) {
		$this->ad = $gelenad;
	}
	public function yazdir() {
		return "Merhaba <b>".$this->ad. "</b> ".$this->site." Sitemize Hoş Geldin" ;
	}
}	
	$kim = new sinif_adi("Mehmet");
	echo $kim->yazdir();
?>

Null Veri Tipi

Null Veri tipi içi boş içinde hiçbirşey olmaması durumunda kullanılır. Php ve diğer programlama dillerinde boş veri birçok güvenlik açıklarına yol açtığı için null özel veri tipi oluşturulmuştur. null veri tipinin değerinin olası tek türü null'dur.

<?php
	$degisken_1;
	$degisken_2 = null;
	/* 
		Değer Ataması Yapılmayan Bir Değişkeni Çağırdığımızda Php Hata verir.
		Notice: Undefined variable: degisken_1 in C:\wamp64\www\php_dersleri\ders_01\veri_type.php on line 14
	*/

	// echo $degisken_1; 
	echo $degisken_2; 
	var_dump($degisken_2);
?>