PHP Dersleri 8 - Operatörler ( Matematiksel Operatörler )

Aritmatik operatörler matematik işlemlerimiz için kullandığımız operatörlerdir.  Aritmatik işlemlerimiz toplama, çarpma, bölme, çıkarma, ve mod adlma (Bölünenden kalanını) almak gibi işlemlerimiz için kullanırız.

PHP Dersleri 8 - Operatörler ( Matematiksel Operatörler )

Aritmatik(Matematiksel) Operatörler

Operatör İşlem Örnek Sonuç
+ Toplama $a + $b $a ile $b değerlerini toplar.
- Çıkarma $a - $b $a değerinden $b değeri çıkarılır.
* Çarpma $a * $b $a ile $b değerlerini çarpılır.
/ Bölme $a / $b $a değerine $b değeri bölünür.
% Mod Alma $a % $b $a değerinin $b değerine bölümünden kalanı bulunur.

Toplama İşlemi

<?php
	$deger_1 	= 11;
	$deger_2 	= 10;
	$deger_3 	= 19;
	$sonuc 		= $deger_1 + $deger_2 + $deger_3;

	echo "Sonuç: <b>".$sonuc."</b>"; // Sonuç : 40
 ?>

Çıkarma İşlemi

<?php
	$deger_1 	= 11;
	$deger_2 	= 19;
	$sonuc 		= $deger_1 - $deger_2;

	echo "Sonuç: <b>".$sonuc."</b>"; // Sonuç: -8
?>

Çarpma İşlemi

<?php
	$deger_1 	= 9.5;
	$deger_2 	= 8;
	$sonuc 		= $deger_1 * $deger_2;

	echo "Sonuç: <b>".$sonuc."</b>"; // Sonuç: 76
?>

Bölme İşlemi

<?php
	$deger_1 	= 60;
	$deger_2 	= 8;
	$sonuc 		= $deger_1 / $deger_2;

	echo "Sonuç: <b>".$sonuc."</b>"; // Sonuç: 7.5
?>

Mod Alma

<?php
	$deger_1 	= 10;
	$deger_2 	= 3;
	$sonuc 		= $deger_1 % $deger_2;

	echo "Sonuç: <b>".$sonuc."</b>"; // Sonuç: 1
?>

Kullanım Kuralları Ve Detaylar

Matematiksel işlemler yapılırken 2 veya daha fazla değerinde İnteger(Tam sayı) veya Float-Double(Ondalıklı) veri tipinde olması gerekir.

<?php
	$deger_1 	= "string";
	$deger_2 	= 3;
	$sonuc 		= $deger_1 + $deger_2;

	echo "Sonuç: <b>".$sonuc."</b>"; // Sonuç: 3
?>

Değişkenlerle işlem yapıldığı gibi rakamları direk yazarakta işlemler yapabilirsiniz.

<?php
	$deger_1 	= 18;
	$sonuc 		= $deger_1 - 11 ;

	echo "Sonuç: <b>".$sonuc."</b>"; // Sonuç: 7
?>

Aritmatik işlemlerde Matematikte olduğu gibi işlem sırasına göre öncelik işlem yapılır.

<?php
	$deger_1 	= 2;
	$deger_2 	= 4;
	$deger_3 	= 6;
	$sonuc 		= $deger_1 + $deger_2 * $deger_3 ;
	// önce 6 ile 4 e çarpma işlemi yapıldı sonra 2 ile toplama işlemi yapıldı
	echo "Sonuç: <b>".$sonuc."</b>"; // Sonuç: 26
?>

Aritmatik işlemlerde ( ) Parantez belirtgeçi kullanarak işlem önceliğini belirleyebiliriz

<?php
	$deger_1 	= 2;
	$deger_2 	= 4;
	$deger_3 	= 6;
	$sonuc 		= ($deger_1 + $deger_2) * $deger_3 ;
	// önce 2 ile 4 toplanıp sonra 6 ile çarpma işlemi yapıldı
	echo "Sonuç: <b>".$sonuc."</b>"; // Sonuç: 36
?>

Örnek Uygulama

Ürün fiyatına %18 KDV ekleyen ve Fiyat + KDV dahil tutarı gösteren işlem

<?php
	$net_fiyat 	= 128;
	$kdv_orani 	= 18;
	$kdv_fiyati = $net_fiyat * ($kdv_orani / 100) ; 
	$toplam   = $net_fiyat + $kdv_fiyati; 
	
 	echo "Ürün Fiyatı : <b>".$net_fiyat."</b> TL <br>";
 	echo "KDV Oranı : <b>%".$kdv_orani."</b> <br>";
 	echo "KDV Tutarı : <b>".$kdv_fiyati."</b> TL <br>";
 	echo "Ürünün + KDV Toplam : <b>".$toplam."</b> TL <br>";
	
	// Ürün Fiyatı : 128 TL
	// KDV Oranı : %18
	// KDV Tutarı : 23.04 TL
	// Ürünün + KDV Toplam : 151.04 TL	
?>