PHP Dersleri 9 - Operatörler ( Karşılaştırma Operatörleri )

Verilen İki değerin bir biri ile karşılaştırılması için Karşılaştırma Operatörleri kullanılır. Karşılaştırma operatörlerinin sonuçları TRUE ya da FALSE olarak bize geri döner.

PHP Dersleri 9 - Operatörler ( Karşılaştırma Operatörleri )

 Karşılaştırma Operatörleri

Operatör İşlem Örnek Sonuç Sonuç
== Eşittir

3 == 3

-

3 == 5

Bir değerin diğer değerle eşit olup olmadığını kontrol eder.

TRUE

-

FALSE

!= Eşit Değil

3 != 5

-

3 != 3

Bir değerin diğer değere eşit olmadığını kontrol eder.

TRUE

-

FALSE

=== Denk

3 === 3

-

3 === "3"

Eşit operatörü gibi çalışır ancak sadece değerleri aynı olması yetmez veri tipinin de eşitliğini kontrol eder.

TRUE

-

FALSE

!== Denk Değil

3 !== 5

-

3 !== "5"

Eşit değil operatörü gibi çalışır ancak sadece değerleri aynı olması yetmez veri tipinin de eşitliğini kontrol eder.

TRUE

-

FALSE

> Büyüktür

5 > 3

-

3 > 5

Değerin diğer değerden büyük olup olmadığını kontrol eder.

TRUE

-

FALSE

< Küçüktür

3 < 5

-

5 < 3

Değerin diğer değerden küçük olup olmadığını kontrol eder.

TRUE

-

FALSE

>= Büyüktür Yada Eşittir

5 >= 5

-

3 >= 5

Değerin diğer değerden büyük ve iki değerinde birbirine eşit olup olmadığını kontrol eder.

TRUE

-

FALSE

<= Küçüktür Yada Eşittir

3 <= 3

-

5 <= 3

Değerin diğer değerden büyük ve iki değerinde birbirine eşit olup olmadığını kontrol eder.

TRUE

-

FALSE

Eşittir Operatörü ( == )

Verilen değerlerin birbirine eşit olup olmadığı kontrol edilir.

<?php
	$sonuc_1 = (3 == 3);
	echo $sonuc_1; // Sonuç 1 (TRUE)
	var_dump($sonuc_1);

	echo "<br>";

	$sonuc_2 = (3 == 5);
	echo $sonuc_2; // Sonuç 0 (FALSE) Döner Ve Değer Ekranda Yazmaz	
	var_dump($sonuc_2);	
?>

Eşit Değildir Operatörü ( != )

Verilen değerlerin birbirine eşit olmaması kontrol edilir.

<?php
	$sonuc_1 = (3 != 3);
	echo $sonuc_1; // Sonuç 0 (FALSE)
	var_dump($sonuc_1);

	echo "<br>";

	$sonuc_2 = (3 != 5);
	echo $sonuc_2; // Sonuç 1 (TRUE) Döner Ve Değer Ekranda Yazmaz	
	var_dump($sonuc_2);	
?>

Denk Operatörü ( === )

Verilen değerlerin birbirine eşit olup olmadığı kontrol edilir ve aynı zamanda aynı veri tipine de sahip olmasıda gerekmektedir.

<?php
	$sonuc_1 = ("3" === 3); 
	echo $sonuc_1; // Sonuç 0 (FALSE) // Burada string bir veri ile integer bir veri karşılaştırılıyor ve denk değil.
	var_dump($sonuc_1);

	echo "<br>";

	$sonuc_2 = (3 === 3);
	echo $sonuc_2; // Sonuç 1 (TRUE) Döner Ve Değer Ekranda Yazmaz	
	var_dump($sonuc_2);	
?>

Denk Değildir Operatörü ( !== )

Verilen değerlerin birbirine eşit olmaması kontrol edilir ve aynı zamanda aynı veri tipine de sahip olmasıda gerekmektedir.

<?php
	$sonuc_1 = (3 !== 3); 
	echo $sonuc_1; // Sonuç 0 (FALSE) 
	var_dump($sonuc_1);

	echo "<br>";

	$sonuc_2 = ("3" !== 3);
	echo $sonuc_2; // Sonuç 1 (TRUE) Döner Ve Değer Ekranda Yazmaz	
	var_dump($sonuc_2);	
?>

Büyüktür Operatörü ( > )

Verilen değerin diğer değerden Büyük olup olmadığını kontrol edilir.

<?php
	$sonuc_1 = (4 > 5); 
	echo $sonuc_1; // Sonuç 0 (FALSE) 
	var_dump($sonuc_1);

	echo "<br>";

	$sonuc_2 = (3 > 2);
	echo $sonuc_2; // Sonuç 1 (TRUE) 
	var_dump($sonuc_2);	
?>

Küçüktür Operatörü ( < )

Verilen değerin diğer değerden Küçük olup olmadığını kontrol edilir.

<?php
	$sonuc_1 = (4 < 5); 
	echo $sonuc_1; 
	var_dump($sonuc_1);

	echo "<br>";

	$sonuc_2 = (3 < 2);
	echo $sonuc_2;
	var_dump($sonuc_2);	
?>

Büyük Yada Eşit Operatörü ( >= )

Verilen değerin diğer değerden büyük ya da iki değerin birbirine eşit olup olmadığı kontrol edilir.

<?php
	$sonuc_1 = (4 >= 4); 
	echo $sonuc_1; 
	var_dump($sonuc_1);

	echo "<br>";

	$sonuc_2 = (3 >= 2);
	echo $sonuc_2;
	var_dump($sonuc_2);	
?>

Küçük Yada Eşit Operatörü ( <= )

Verilen değerin diğer değerden Küçük ya da iki değerin birbirine eşit olup olmadığı kontrol edilir.

<?php
	$sonuc_1 = (4 <= 4); 
	echo $sonuc_1; 
	var_dump($sonuc_1);

	echo "<br>";

	$sonuc_2 = (1 <= 2);
	echo $sonuc_2;
	var_dump($sonuc_2);	
?>