Php Yapılandırma Dosyası Nedir (php.ini)

Php yapılandırma dosyası nedir ? php.ini nedir ? PHP ayarları nasıl yapılır ?

Php Yapılandırma Dosyası Nedir (php.ini)

PHP YAPILANDIRMA DOSYASI

Yapılandırma dosyasının adı php.ini’dir. PHP işleme döküldüğünde okunmaya başlar. PHP’nin sunucu modülü sürümlerinde bu işlem bir defaya mahsus HTTP sunucusu başlatıldığında gerçekleşir.CGI VE CLI sürümlerinde PHP her çağırılışında işlem tekrar eder.

Php.ini dosyası, sunucudaki PHP ayarlarını yapmamızı sağlayan bir yapılandırma dosyasıdır. Sunuculara kurulan yazılımlara göre php.ini üzerinde ayar değişiklikleri yapmak gerekebilir. Bir sunucuda PHP ayarları yapıldıktan sonra genelde birdaha ayar yapmaya gerek kalmaz ancak özel yazılımlar için değerler ya da fonksiyonlarda değişiklik yapılması gerekebilir.

  • safe_mode : PHP Güvenlik modudur. Sunucu güvenlik sorunlarını çözme girişimidir.
  • max_execution_ time : Varsayılan olarak maksimum yürütme süresidir varsayılan olarak 30 saniyedir.
  • memory_limit : PHP hafıza limiti ayarıdır varsayılan bellek sınırı 256m'dir.
  • register_globals :  $_REQUEST dizisinin öğelerini değişkenler olarak kaydeden dahili bir PHP ayarıdır. Bir formda  POST veya GET yoluyla bir değer göderirsek bu girdinin değerine girdi alanının sonra adlandırılan php betiğindeki değişken aracığıyla otomatik olarak erişebilir.
  • magic_quotes_gpc : Gelen tüm verileri otomatik olarak PHP betiğine aktaran bir işlemdir. Bu değer güvenlik açıkları yaptığı için yeni sürümlerde yoktur.

Gibi birçok özelliği değiştirmek için kullanabiliriz.

NASIL DÜZENLENİR         

Php.ini üzerindeki memory_limit özelliğini değiştirmek istiyoruz. Eğer sunucu kurulumu sonrası bir işlem yapmadıysak 32m şeklinde değerdedir. Örneğin bu değeri 256m olarak değiştirmek istiyoruz. Sunucuya ssh ile bağlanıp : nano /usr/local/lib/php.ini komutunu çalıştırıyoruz. Komutu çalıştırdıktan sonra karşımıza birinci satırdan itibaren php.ini dosyasının içeriği gelecektir. Aramış olduğumuz özelliği hızlıca bulmak için "Ctrl+W" ile arama moduna geçiyoruz. Arama modunda memory_limit özelliğini aratıp buradaki değeri 256m yaparak "CTRL+X" ile kaydedip çıktığımızda artık sunucumuz üzerindeki memory limitimiz 256m olacaktır. Değişikliklerin aktif olması için /etc/init.d/httpd restart komutu ile Apache servera restart atabiliriz.

Php.ini üzerinden birçok ayarı bu şekilde değiştirebiliriz. Önemli olan kurduğunuz scriptteki aldığınız hatalara göre uygun ayarları yapmaktır. En çok karşılaşılan sorun safe_mode sorunudur. Sunucuda safemode off ise değiştirilmesi tavsiye edilmez. Script safe mode on istiyorsa siz açarsanız sunucuyla bağlantılı olarak birçok başka hatayla karşılaşırsınız. Ayrıca safe_mod'un açık olması PHP'nin eski sürümlerinde güvenlik açıkları ortaya çıkarır.