Yazılım Hakkında Temel Faktörler

Programlama dillerine makine dili denilebilir. Türkçe nasıl bir dil ise programlama dilleri de bir dildir.

Yazılım Hakkında Temel Faktörler
Temel Yazılım Terimleri

Programlama Dili Nedir

Programlama dillerine makine dili denilebilir. Türkçe nasıl bir dil ise programlama dilleri de bir dildir. Makine ile iletişim kurarak makineye bir insanın ne yapmasını istediğini söylediği dillere programlama dili denir. Makineye belirli koşullarda neler yapacağını anlatmak programlamadır. Diller seviyelere bölünmüştür örneğin insana daha yakın diller ve makineye daha yakın diller vardır. Sadece makinenin anlayabildiği diller vardır örneğin 1 ve 0’lardan oluşan diller. Bir programlama dili bizim anlayabileceğimiz dilden makinenin anlayabileceği dile çevirici görevi görür. IDE’ler kod editörleridir. Kodları makineler için yazacağımız alanlar buralardır. 

Güncel Programlama Dilleri

Programlama dilleri bir amaca göre üretilir. Günümüzde varolan güncel dillerin uzun bir mazisi var. Günümüzde yeni diller çıkarmak yerine bu dilleri geliştirmek veya yepyeni kütüphaneler çıkarılmaktadır. Dillerin popülerliği ise o dillerin o dönemki ihtiyacı veya  kütüphanelerin gelişimi o dillerin ön plana çıkmasını sağlamıştır. Örneğin Java dili çok eski bir maziye sahip olmasının yanında Java’nın mobil alanda öncü olduğunu ancak sadece mobile göre geliştirilmiş Kotlin dilinin geliştiğini görmekteyiz. Kotlin dilinin Java’ya çok benzediğini ancak çok çeşitli olmadığını sadece mobil alan için geliştiği için dillerin günümüzdeki ilerleyişinin performans ve uzmanlık alanına göre olduğunu söyleyebiliriz. Programlama dilleri amaca göre gelişmiştir. Günümüzde tek bir dil öğrenip tüm sorunları çözmek mümkün değil.Örneğin Android için ayrı diller, İOS için ayrı diller vardır. Dillerin birbiri arasındaki rekabetide günümüzde mümkündür.

Hangi Dil İle Başlanmalı

Hangi dilin tercih edileceği çok önemli değildir. Programlama mantığını ve dillerin nasıl öğrenilmesi gerektiğini öğrenmek diller arası geçişleri kolay şekilde yapmaya imkan sağlar. Dilleri öğrenmek için en önemli unsur kaynak erişimidir. Örneğin Java öğrenen bir kişi programlama mantığını anladıysa çok kısa bir sürede Php dilini öğrenebilir. Php dilinin kavramlarını öğrenip ve detaylı kaynak erişimi ile çok kısa sürede bir dile geçiş yapılabilir.

Veri ve Bilgi Nedir Yazılım Neyi İşler

Gerçek dünyadaki varolan şeylerin 1 ve 0 karşılığına veri diyebiliriz. Örneğin kırmızı rengini bir renk kodu ile veri haline getirebiliriz. Bilgi ise anlam kazanmış verilerin gerçek dünya ile etkileşimidir.

 

Veri Yapıları 

Bir kişinin maaşı,boyu,yaşı gibi özelliklerini belirttiğimiz dünya veri dünyasıdır. Veri yapıları yazılım dünyasında veriyi işlemek için kullanacağımız en temel kavramdır. Veriyi tutmak için kullandığımız kavram değişkendir. Bir kişinin yaşı bir değişkendir bu değişkeni bilgisayarın hafızasında tutarız. Örneğin 18 yaş altında üye almayacaksak bu değişkeni kullanıp bir işlem sağlayabiliriz. Dijital varlıklar 1 ve 0 dan oluşur. 1 veya 0 “1” Bit’i ifade etmektedir. 8 bit 1 byte eder. 1 kilobyte 1024 byte’a karşılık gelir. mb,gb,tb gibi veri ölçümleri bu sırayla gitmektedir.  

Veri Tabanı Nedir

Verilerin tutulduğu bir tabandır. Esas amaç verileri kalıcı ve verimli şekilde tutmak. İhtiyaç olduğunda o verilere ulaşmamızı işlememizi sağlar. Bilgisayar hafızaları ikiye ayrılır Ram ve Diskler. Ramler daha hızlı maliyeti fazla ve veriyi anlık işler. Diskler daha yavaş daha maliyetsiz ve verinin önce saklanıp sonrasında işlemeye alır. Örneğin bir şirketteki tüm verileri tutmak istiyoruz. Bunun için verilerin daha verimli tutulması için sadece gerekli bilgileri vermeliyiz. Veri tabanları günümüzde büyük değişime uğradı örneğin büyük veri kavramı ortaya çıktı.