PHP Dersleri 13 - Koşullar ( if, elseif, else )

Php veya diğer programlama dillerinde koşullu ifadeler bir sorgunun veya işlemin doğru ya da yanlış sonucuna göre çalışacak kod satırını tanımlamamıza yarayan mantıksal yapılardır.

PHP Dersleri 13 - Koşullar ( if, elseif, else )

if Nedir ? Nasıl Kullanılır ?

if komutu ingilizce karşılığında olduğu gibi eğer anlamındadır. if komutu kullanıldıktan sonra (....) "Parantez" içinde istenilen koşul belirtilir. koşul  doğru olması halinde {....} "Süslü Parantez" blogu içindeki kod satırları çalıştırılır. istenilen koşul uygun değil ise if komutu çalıştırılmaz.

<?php

	if( Koşul ) 
	{
		//eğer koşul doğru ise çalışacak kod blogu.
	}

?>

Örnek : Eğer $isim değişkeni içindeki değer Mehmet ise ekrana Merhaba Mehmet Yazısını Yazdır.

<?php

	$isim = "Mehmet";
	if( $isim == "Mehmet" ){
		echo "Merhaba " .$isim ;
	}

?>

İf koşulunda bir veya birden fazla koşul tanımlaması yapabiliriz. 

Eğer $isim değişkeni içindeki değer Mehmet ve $sifre değişkeni içindeki değer 123 ise ekrana Merhaba Mehmet Yazısını Yazdır.

<?php

	$isim = "Mehmet";
	$sifre = "123";
	if( $isim == "Mehmet" AND $sifre = "123" ){
		echo "Merhaba " .$isim ;
	}

?>

elseif Nedir? Nasıl Kullanılır ?

elseif komutu birden fazla if blogunun tanımlanmasında kullanılır. istenilen koşul hangi if bloguna uygun ise bulunduğu if blogu çalıştırılır ve o blogdan çıkılı elseif kullanılırken yuklarıdan aşağı if blogları denetlenir.

<?php

	$isim = "Mehmet";
	if( $isim == "Ahmet" ){
		echo "Merhaba " .$isim ;
	}elseif( $isim == "Mehmet" ){
		echo "Merhaba " .$isim ;
	}elseif( $isim == "Evren" ){
		echo "Merhaba " .$isim ;
	}elseif( $isim == "Furkan" ){
		echo "Merhaba " .$isim ;
	}elseif( $isim == "Emin" ){
		echo "Merhaba " .$isim ;
	}

?>

else Nedir ? Nasıl Kullanılır ?

else komutu if ve elseif koşullarının da karşılanmadığında çalıştırılmasını istediğimiz kod blogunu tanımlamamızda kullanılır.

<?php

	$isim = "Evren";
	if( $isim == "Ahmet" ){
		echo "Merhaba " .$isim ;
	}elseif( $isim == "Mehmet" ){
		echo "Merhaba " .$isim ;
	}else{
		echo "İsim Değişkeninden Ahmet Veya Mehmet Değil. " ;
	}

?>

İç İçe İf Else Kulanım Yapısı

<?php

	$isim = "Mehmet";
	$yetki = 0 ; //  0 = Tanımsız || 1 = Üye || 2 = Admin
	if( $isim == "Ahmet" ){
		if($yetki == 1){
			echo "Merhaba " .$isim. " Kullanıcı Yetkin Normal Üye"  ;
		}elseif($yetki == 2){
			echo "Merhaba " .$isim. " Kullanıcı Yetkin Admin"  ;
		}else{
			echo "Merhaba " .$isim. " Kullanıcı Yetki Ataması yapılmamış"  ;			
		}
	}else{
		echo "İsim Değişkeninden Ahmet Veya Mehmet Değil. " ;
	}
 
?>

Yazım Formatı Çeşitleri

Süslü Parantezsiz  Kullanımı

<?php

	$isim = "Mehmet";
 
 	if( $isim == "Ahmet" ):
		echo "Merhaba " .$isim ;
	elseif($isim == "Mehmet"):  
		echo "Merhaba " .$isim ;
	else:
	   echo "İsim Değişkeninden Ahmet Veya Mehmet Değil. " ;
	endif;

?>

Kısa İf Else Kullanımı 

<?php

	$isim = "Mehmet";
 	echo $isim == "Mehmet" ? "Merhaba Mehmet" : "İsim Değişkeni Mehmet değil";
 
?>